Zgrada Opcine Obavijest

2. sjednica Općinskog vijeća Blato održati će se  30. lipnja (utorak ) 2009. godine  u vijećnici Općine Blato s početkom u 17. 00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

1. Svečana prisega člana Općinskog vijeća;
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća  Mandatnog povjerenstva o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća;
3. Svečana prisega člana Općinskog vijeća;
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2009. godinu;
5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik,
6. Izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2008. godinu,
7. Izvješće o poslovanju EKO d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2008. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik

mr.ph. Želimir Bosnić


Ispis