Konstituirajuca2009

U velikoj dvorani Doma kulture  09. lipnja 2009. godine s početkom u 20,00 sati održana je 1. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je u nazočnosti novoizabranih članova Općinskog vijeća, bivših članova Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, predstavnika gospodarskih subjekata i ostalih uzvanika i gostiju otvorila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato Sandra Marinović po ovlaštenju predstojnika Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Za sjednicu je bio utvrđen slijedeći Dnevni red:

1.Utvrđivanje kvoruma;

2.Izbor Mandatnog odbora;

3.Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća;

4.Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća;

5.Svečana prisega članova Općinskog vijeća;

6. Izbor Odbora za izbor i imenovanje;   

7. Izbor predsjednika Općinskog vijeća.

U Mandatni odbor Općinskog vijeća izabrani su Teo Šeparović za predsjednika, te Katarina Surjan i Željko Andrijić za članove. Predsjednik Mandatnog odbora Teo Šeparović podnio je izvješće Mandatnog odbora u kojem je detaljno iznio rezultate izbora za Općinsko vijeće Općine Blato. Također je naveo kako je načelnik Općine Blato Ivo Gavranić u zakonskom roku podnio ostavku na mandat vijećnika Općinskog vijeća zbog obnašanja nespojive dužnosti te će na prijedlog Hrvatske demokratske zajednice umjesto njega dužnost obavljati Branko Bačić, koji je bio 10. na listi HDZ-a. Potvrđeni su mandati za slijedeće vijećnike:

1.Želimir Bosnić
2.Katarina Surjan
3.Antun Žanetić
4.Jerko Andrijić
5.Danko Mirošević
6.Teo Šeparović
7.Ante Šeparović
8.Ante Milat
9.Branko Bačić (Ivanov)
10.Majski Mašković
11.Antun Petković
12.Ðurđica Ivanković
13.Željko Andrijić

U nastavku sjednice utvrđeno je da je najstariji nazočni član Općinskog vijeća Željko Andrijić, koji je nastavio vođenje sjednice do izbora predsjednika Općinskog vijeća. Svečanu prisegu položilo je 11 vijećnika, dok je dvoje bilo opravdano odsutno, te će istu položiti na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća. Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog da se za predsjednika Povjerenstva za izbor i imenovanje imenuje Branko Bačić, a za članove Antun Žanetić i Majski Mašković.
Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Želimir Bosnić, koji se prigodnim riječima zahvalio na izboru, te predložio nadopunu dnevnog reda točkom: Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća. Za potpredsjednika Općinskog vijeća na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje  izabran je Branko Bačić.
Prisutnima se obratio i načelnik Općine Blato koji se zahvalio na ponovnom izboru za načelnika,  čestitao  predsjedniku i članovima Općinskog vijeća, te im zaželio uspješnost u radu.


Ispis