Adresar

Ime Pozicija Telefon
Općina Blato Trg dr. Franje Tuđmana 4. 20271 Blato 020/851-141
Općina Blato Trg dr. Franje Tuđmana 4. 20271 Blato 020 851 041
Ante Šeparović Općinski Načelnik 020 851 141
Antonela Šeparović Pročelnica upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti 020 851 141
Mario Marinović Pomoćnik pročelnice 020 851 141
Branka Sardelić Viša referentica za upravno-pravne poslove – tajnica načelnika 020 851 141
Maja Imre Pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove 020 851 141
Maja Franulović Savjetnica za financije 020 851 141
Fani Bačić Voditeljica Odjeljka za društvne djelatnosti 020 851 141
Emili Boroe Viša referentica za financije 020 851 141
Dorotea Žanetić Pročelnica upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša 020 851 141
Antonija Bosnić Viša stručna suradnica za komunalne poslove 020 851 141
Petar Franulović Referent – komunalni redar - prometni redar 020 851 141
Danijela Petković Viša referentica za naplatu općinskih poreza i naknada 020 851 141