Zgrada Opcine Obavijest

4. sjednica Općinskog vijeća Blato održat će se 10. listopada (utorak) 2017. godine u vijećnici Općine Blato s početkom u 17:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2017. godinu;
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2017. godine;
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2017. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2017.godinu;
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Blato za razdoblje od 2017.- 2022. godine;
 6. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta sanacije deponija Sitnica;
 7. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta;
 8. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak za financiranje kapitalnog projekta sanacije lukobrana u luci Prigradica;
 9. Prijedlog Odluke o zajedničkoj implementaciji projekta izgradnje sustava odvodnje, rekonstrukcije i zamjene sustava vodoopskrbe na području aglomeracija Blato i Smokvica-Brna na EU fondove;
 10. Provedba Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato;
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine;
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE


Ispis   E-mail