Zgrada Opcine

Dana 10. kolovoza 2017. godine u vijećnici Općine Blato održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

  1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju tehničkog rješenja sustava odvodnje za južnu obalu Općine Blato (područje Gršćice, Prižbe i Vinašca);
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području  Općine Blato;
  3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra;
  4. Provedba Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato.

Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog Odluke o prihvaćanju tehničkog rješenja sustava odvodnje za južnu obalu Općine Blato (područje Gršćice, Prižbe i Vinašca) kojim su, kao najprihvatljivijim tehničkim rješenjem sustava odvodnje za južnu obalu, glavni kolektori smješteni su u županijskoj cesti, a sekundarni na pomorskom dobru – mrkenta.

Prihvaćen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području  Općine Blato kojim se donosi novi Dodatak I. – Popis nerazvrstanih cesta Općine Blato, koji je sastavni dio ove Odluke.

Donošenjem Odluke o ukidanju statusa javnog dobra utvrđuje se da je na novonastaloj čest.zem.16637/756 k.o. Blato (nastala od čest.zem. 16637/238 k.o. Blato, u naravi okućnica u predjelu Črnja Luka) trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavlja neizgrađeno zemljište u vlasništvu Općine Blato.

S obzirom da je Povjerenstvo za izbor i imenovanje utvrdilo da su na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato pristgle četiri prijave kandidata, a potrebno je izabrati sedam kandidata, Općinsko vijeće donosi Odluku da se provedba Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato produži do 15. rujna 2017. godine.


Ispis   E-mail