Dom Kulture Blato

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato održat će se 10. ožujka (srijeda) 2021. godine u velikoj dvorani Doma kulture s početkom u 17:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Statuta Općine Blato;
 2. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Blato;
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Blato;
 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato;
 7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Blato;
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2020. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2020. godinu;
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redarstva za 2020. godinu;
 11. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Društvu „Naša djeca“ Blato;
 12. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Postrojbi civilne zaštite Općine Blato;
 13. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Nikoli Bačiću;
 14. Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao skupno priznanje klapi Kumpanji iz Blata;
 15. Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Jurju Bosniću Foto.

OPĆINSKO VIJEĆE

Preuzimanje: Materijali za 26. sjednicu vijeća


Ispis