Vijecnica Opcine Blato

23. elektronička sjednica Općinskog vijeća Općine Blato održat će 12. studenoga (četvrtak) 2020. godine putem e-maila u vremenu od 13:00 do 16:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato;
 2. Prijedlog Odluke o groblju;
 3. Prijedlog Odluke o visini sufinanciranja troškova prehrane u Predškolskoj ustanovi „Dječji vrtić Blato“;
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Blato;
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Narodne knjižnice Blato za 2021. godinu;
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa odgojno obrazovnog rada Predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“ - Blato za pedagošku godinu 2019./2020.;
 7. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato;
 8. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2020. godinu;
 9. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2021. godinu;
 10. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2021. godinu;
 11. Prijedlog Programa rada Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2021. godinu.

 Materijali za 23. elektorničku sjednicu vijeća

OPĆINSKO VIJEĆE


Ispis   E-mail