Zgrada Opcine Obavijest

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato održat će se  18. lipnja (četvrtak) 2020. godine u velikoj dvorani Doma kulture s početkom u 18:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2020. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 31554/3  k.o. Blato;
  4. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Blato;
  5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato;
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato;
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika;
  8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za određivanje naknade troškova za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato.

Ispis