Zgrada Opcine Obavijest

12. sjednica Općinskog vijeća Blato održat će se  12. prosinca (srijeda) 2018. godine u vijećnici Općine Blato s početkom u 17:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2018. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2018. godinu;
 3. Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2019. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Lučica;
 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i Općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata;
 9. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Općine Blato za 2019. godinu;
 10. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato;
 11. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2019. godinu;
 12. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara  i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2018. godinu;
 13. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu;
 14. Prijedlog Programa rada  Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2019. godinu.

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 


Ispis