Zgrada Opcine Obavijest

10. sjednica Općinskog vijeća Blato održat će se  26. listopada (petak) 2018. godine u vijećnici Općine Blato s početkom u 18:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Prijedlog Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2018. godinu;
  2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine;
  3. Prijedlog Odluke o provedbi javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Blato;
  4. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato;
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Blato;
  6. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato;
  7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine;
  8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE


Ispis