Zgrada Opcine

Općinsko vijeće Blato održalo je 6. travnja 2005. godine svoju 44. sjednicu na kojoj se raspravljalo o radu Općinskog vijeća Blato u razdoblju od 2001. do 2005. godine. Posljednju sjednicu Općinskog vijeća u ovom sazivu sazvana je budući će Vlada RH donijeti odluku o raspisivanju lokalnih izbora 15. svibnja 2005. godine, čime se raspuštaju predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave.

44. sjednica Općinskog vijeća Blato - 6. travnja 2005. godine

Na održanoj  sjednici predsjednica gđa. Katija Favro,  predsjednici Kluba vijećnika HDZ-a  i SDP-a zahvalili su se vijećnicima na radu, konstruktivnim raspravama i angažmanu u radu Vijeća, ujedno su se zahvalili članovima Poglavarstva na suradnji, kao  i stručnim službama Općine Blato na kvalitetnoj  pripremi održanih sjednica.
Općinsko vijeće u ovom sazivu održalo je pored prve konstituirajuće sjednice koja je bila 15. lipnja 2001. godine,  još 38 redovnih sjednica, četiri svečane i jednu komemorativnu sjednicu. Na održanim sjednicama donesene su brojne odluke, zaključci, mišljenja, pravilnici, izvješća, itd, među kojima je potrebno istaknuti: Odluku o izboru članova Općinskog poglavarstva, Odluku o izboru radnih tijela Općinskog vijeća, Statut Općine Blato, Poslovnik o radu vijeća, Odluka o donošenju Prostornog plana Općine Blato, Program borbe protiv ovisnosti, Proračune i obračune Proračuna Općine Blato, Odluke o javnim priznanjima Općine Blato, Odluke o Programu rada Općinskog poglavarstva i Izvješća o realizaciji Programa rada Općinskog Poglavarstva, te brojne druge akti važni od za rad  Općine Blato.
Predsjednica je zatvorila sjednicu Općinskog vijeća zaželjevši i budućem sazivu Vijeća jednako uspješan i kvalitetan rad.


Ispis