Zgrada Opcine
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa  u naseljima na području općine Blato
  • Odluka o proglašenje 2005. godine "Godinom iseljenika"
  • Odluka o proglašenju 25. svibnja "Danom iseljenika"
  • Pravilnik o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Blato

Općinsko vijeće Blato pod predsjedanjem gđe. Katije Favro održalo je 24. veljače 2005. godine svoju 42. sjednicu na kojoj su vijećnici Općinskog vijeća Blato prihvatili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa  u naseljima na području općine Blato. Spomenutom Odlukom regulira se odvijanja prometa na području općine Blato, na način da se određuju ceste s prednošću prolaza,  određuje organizacija prometnih tokova, regulira ograničenje brzine kretanja vozila, utvrđuje površina namijenjena parkiranju, te regulira  zabrana ostavljanja neispravnih, dotrajalih, oštećenih napuštenih  i neregistriranih automobila i olupina automobila.  Vijećnici Općinskog vijeća bili su jednoglasni u prihvaćanju Odluke, uz sugestiju kako bi Općinsko poglavarstvo trebalo iznaći načina u stvaranju  više pješačkih zona, prvenstveno u prvoj ulici, tzv. Zlinjama.  Ujedno su se složili kako je potrebno određeno vremensko razdoblje da Odluka saživi, te se u praksi  pokažu njezine dobre, odnosno loše strane.

U nastavku sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Općinskog poglavarstva Blato o proglašenju 2005. godine "Godinom iseljenika" i proglašenju dana 25. svibnja za  "Dan iseljenika". Proglašenjem Godine, odnosno Dana iseljenika   željela se obilježiti 80-ta obljetnica velikog iseljavanja Blaćana, a posebno se prisjetiti 25. svibnja 1925. godine kada se u jednom danu iz Blata iselilo preko 1000 ljudi.

Na kraju sjednice prihvaćen je i Pravilnik o pravu na pristup informacijama koji je sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama dužno donijeti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Prihvaćenim pravilnikom utvrđuje se način ostvarivanja prava na pristup informacijama, na način da tijela Općine pravo na  pristup informacijama omogućavaju putem web stranice Općine Blato, redovnim objavljivanjem akata u Službenom glasniku Općine Blato, davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja, te neposrednim pružanjem informacija podnositelju zahtjeva. Na taj način ostvaruje se  javnost rada Općinskog vijeća kao predstavničkog i Općinskog poglavarstva kao izvršnog tijela Općine Blato.


Ispis