Zgrada Opcine

- Izmjene i dopune proračuna Općine Blato za 2004. godinu
- Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
- Izvješće o XII blatskom ljetu

Nakon Izvješća načelnika prof. Ive Gavranića o radu Općinskog poglavarstva između dvije sjednice Općinskog vijeća predsjednica Općinskog vijeća Blato gđa. Katija Favro otvorila je raspravu po dnevnom redu 41. sjednice Općinskog vijeća, održane 29. prosinca 2004. godine u vijećnici općine Blato.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Općinskog poglavarstva o Izmjeni i dopuni proračuna Općine Blato za 2004. godinu čija je visini 21.358.000 kuna.

Jednoglasno je prihvaćena i Odluku o priključenju na komunalnu infrastrukturu, kojom se Odlukom regulira postupak, tehničko tehnološki uvjeti, visina, te način plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu. Bitna izmjena postojeće Odluke odnosi se na podnošenje zahtjeva za utvrđivanje visine komunalnog priključka. Tako će sada pri podnošenju zahtjeva za komunalni priključak biti potrebno priložiti i akt temeljem kojeg se može graditi tj. građevnu dozvolu, što prema dosadašnjoj Odluci nije bilo potrebno.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo podneseno Izvješće o XII Blatskom ljetu, te se složilo kako Blatsko ljeto, tradicionalna manifestacija koja se održava već dvanaest godina treba zadržati postignuti nivo kvalitete, kako u programskom tako i u organizacijskom smislu. Isto iziskuje izdvajanje značajnih proračunskih sredstava, koja se izdvajanja u svrhu financiranja te kulturne manifestacije, u usporedbi sa ranijim godinama znatno smanjuju. Razlog istom je poseban marketinški pristup Ljetu, koje je podržano od strane velikog broja sponzora i donatora, što svakako treba nastaviti i ubuduće.

Na kraju posljednje sjednice Općinskog vijeća u 2004. godini načelnik Općine Blato prof. Ivo Gavranić i predsjednica Općinskog vijeća Blato gđa. Katija Favro zahvalili su vijećnicima na njihovom angažmanu u radu Vijeća, te zaželjeli sve najbolje u predstojećoj 2005. godini.


Ispis