Zgrada Opcine
  • prihvaćanje Proračuna  Općine Blato za 2005. godinu
  • imenovanje Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode
  • davanje  koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti linijskog prijevoza putnika  Obrtu za prijevoz putnika «Vojvodić promet» iz Blata
  • izvješće Turističke zajednice Općine Blato o  turističkoj sezoni 2004.

U vijećnici Općine Blato održana je u četvrtak 2. prosinca 2004. godine pod predsjedanjem gđe. Katije Favro  40. sjednica Općinskog vijeća Blato.

Nakon Izvješća načelnika  gosp. Ive Gavranića o radu Općinskog poglavarstva između dvije sjednice i vijećničkih pitanja započela je rasprava po  dnevnom redu.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili  Proračuna Općine Blato za 2005. godinu u visini 24.040.000 kuna i Projekcije javne proračunske potrošnje za naredno dvogodišnje razdoblje. Prihvaćena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Blato koja kao sastavni dio Proračuna regulira postupak izrade, predlaganja, donošenja i izvršavanja Općinskog proračuna.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode, a koje će Povjerenstvo, nakon što se prikupe podaci od građana o šteti nastaloj u olujnom nevremenu koje je zahvatilo područje općine Blato 13. i 14. studenog 2004. godine, Izvješće o nastaloj šteti  proslijediti Županijskom povjerenstvu za procjenu štete.

Općinsko vijeće također je jednoglasno podržalo Prijedlog  Rješenja o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti linijskog prijevoza putnika u javnom prometu na području općine Blato Obrtu za prijevoz putnika  «Vojvodić promet « iz Blata, na rok od pet godina.

Direktorica Turističkog ureda gđa. Mišel Vojvodić i predsjednik TZ Općine Blato gosp. Zlatko Bačić upoznali su Općinsko vijeće sa proteklom turističkom sezonom  u kojoj je zabilježeno 54 729 noćenja što je za 6.36% manje od broja noćenja ostvarenih u prošloj godini. Ukazali su na problem smanjenog broja hotelskih kapaciteta uvjetovanog zatvaranjem hotela «Alfir», što je i glavni uzrok osjetnog pada broja noćenja u hotelskom smještaju u odnosu na prošlu godinu. Za razliku od hotelskog smještaja privatni smještaj bilježi bilježi rast broja noćenja za 9,30% .  
U otvorenoj raspravi ukazano je  na potrebu  podizanja razine kvalitete usluga u turizmu , te je u tom smislu istaknut problem komunalnog uređenja, te loše turističke ponude vanpansionskih sadržaja u  okolnim uvalama, posebno Prižbi kao najvećem odredištu na našem području.
U raspravi je istaknuto  kako i samo Blato kao otočna sredina koja je sačuvala svoju autentičnost i izvornost ima potencijala za turistički razvoj, prvenstveno misleći na Svetište Blažene Marije Petković , kao preduvjeta za razvoj vjerskog turizma, međunarodni pučki festival humora «Dani smiha», kao jedinstvene manifestacije  koja se u Blatu održava svakog kolovoza, te bogatu gastronomsku ponudu Blata, posebno maslinovog ulja i vina visoke kvalitete. Sve su to specifičnosti koje Blato čine jedinstvenim i koje je potrebno naglašavati u turističkoj ponudi. Istaknut je i nedostatak  vanpansionske ponude autohtonih proizvoda, rukotvorina, suvenira, proizvoda kućne radinosti. Također je istaknut  nedostatak privatne inicijative u osmišljavanju zabavnog programa tijekom ljetnih mjeseci u Blatu, te općenito nedostatak privatne poduzetničke  inicijative  na području turizma.
U tom smislu mogli su se čuti zanimljivi projekti tvrtke «Blato 1902» koja je svoju djelatnost proširila i na područje turizma i ugostiteljstva, te će svoje aktivnosti usmjeriti na obogaćivanju turističke ponude i promidžbe Blata, kao turističkog mjesta, što je potvrdila i ovog ljeta organizirajući zabavno-  gastronomske večeri  «Ribarska večer» ispred hotela «Lipa», koje su obogatile  ovoljetne turističku ponudu Blata. 


Ispis