Zgrada Opcine
  • Izmjene i dopune Proračun Općine Blato za 2004. godinu
  • Program rada Općinskog Poglavarstva Blato za 2005. godinu
  • Donošenje koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Blato

Općinsko vijeće Blato održalo je 28. listopada 2004. godine svoju 39. sjednicu. Nakon što su vijećnici Općinskog vijeća minutom šutnje odali počast svim umrlim i poginulim i Izvješća načelnika Općine Blato prof. Ive Gavranića o radu Općinskog poglavarstva između dvije sjednice Općinskog vijeća, uslijedila je rasprava po dnevnom redu.

Vijećnici su  jednoglasno  prihvatili  Izmjene i dopune Proračuna  Općine Blato za 2004. godinu u visini  od 21.909.000 kuna u kojemu su Proračunu, pored tekućih prihoda sadržane potpore iz Državnog proračuna u visini od 8.660.000 kuna i  prihodi od prodaje nefinancijske imovine u visini od 8.080.000 kuna

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su prodajom zemljišta u predjelu "Lučica" na Prižbi, a isti će biti raspoređeni u Proračun za 2005. godinu i namjenit će se izradi projektne dokumentacije za izgradnju buduće prometnice Gršćica-Vinačac, uređenje šetnice na Prižbi i otkup i uređenje zemljišta u predjelu "Ravno", također na Prižbi. Namjena tih sredstava regulirana je posebnom odlukom "Odlukom o namjeni sredstava od prodaje građevinskog zemljišta u predjelu "Lučica",  koju su vijećnici također podržali većinom glasova.

Općinsko vijeće Blato raspravljalo je o  Programu rada Općinskog poglavarstva za 2005. godinu, koji obuhvaća sedam Programa i to iz područja: gospodarstva, komunalne infrastrukture, kapitalnih projekata i društvenih djelatnosti. Tako je jednoglasno podržan Program poticanja Gospodarskog razvitka Općine Blato u 2005. godini za čije će se mjere, namjenjene poticanju gospodarskog razvitka općine Blato iz Općinskog proračuna u slijedećoj godini izdvojiti'.000.000 kuna.

Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja na području Općine Blato u 2005. godini, kojeg su vijećnici također podržali većinom glasova obuhvaća  23 investicije koje će se pored sredstava iz Proračuna općine Blato financirati i sredstvima Državnog i Županijskog  proračuna. Za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture, koji obuhvaća održavanje čistoče javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja itd. iz redovnih djelatnosti poduzeća EKO-a d.o.o. i općinskog proračuna u 2005. godini planira se izdvojiti 2.881.000 kuna.

Iz područja društvenih djelatnosti prihvaćena su četiri programa za čije će se finaciranje  u 2005. godini iz Općinskog, Državnog i Županijskog proračuna izdvojiti 2.154.850 kuna i to:  . za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi 813.500 kuna, Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju 540.000 kuna, Programa javnih potreba u sportu, 430.000 kuna i Socijalnog programa Općine Blato 371.350 kuna.

Vijećnici su također upoznati kako je u dogovoru sa umjetničkim direktorom Omiškog festivala gosp. Miljenkom Grgićem odlučeno da se završna večer novih skladbi Omiškog fesivala održi u Blatu 22. travnja 2005. godine u sklopu kulturne manifestacije "Tjedan Blata".

Na kraju sjednice vijećnici Općinskog vijeća donijeli su Odluku o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Blato tvrtci "Tulić" d.o.o.na rok od  dvije godine.


Ispis