Zgrada Opcine

U klavir-sali Doma kulture u Blatu održan je zajednički sastanak uprave poduzeća Poljoprivreda Blato d.d. i njihovih kooperanata i vinogradara. Svrha  sazvanog sastanka, kako je u uvodnom razgovoru istakao direktor blatske Poljoprivrede Ivan Milat bila je dogovor oko početka ovogodišnje berbe grožđa, nove otkupne cijene grožđa i sadnja vinograda na blatskom području. Nakon što je ing. Ante Šeparović upoznao nazočne blatske vinogradare o trenutačnom stanju u blatskom vinogorju, te o zrelosti grožđa, sladoru i gradaciji, preporučio im je početak berbe tek za desetak dana, uz uvjet da vremenske prilike budu povoljne, odnosno, ako budu sunčana, sušna i topla vremena, što će ubrzati dozrijevanje grožđa i poboljšati gradaciju i količinu sladora. Iako je blatski Podrum već spreman za prijem prvih količina tržnih viškova grožđa, ipak će službeni otkup početi u utorak 12. listopada, po uobičajenom rasporedu, dva dana bijelo, dva dana crno, i tako naizmjenično do završetka jematve.

Općinsko vijeće Blato održalo je pod predsjedanjem  gđe. Katije Favro 30. rujna 2004. godine svoju 38. sjednicu.

Po Izvješću načelnika  o radu Općinskog poglavarstva između dvije sjednice Općinskog vijeća i viječnićkih pitanja otvorena je rasprava po dnevnom redu.

Temeljem zahtjeva Državne geodetske uprave Područni ured Dubrovnik Ispostava Blato za dopunu popisa imena ulica i trgova na području Općine Blato, kako bi se strankama koje su podnijele zahtjev za izdavanje novih osobnih iskaznica mogao upisati novi poštanski broj i naziv, Općinsko vijeće prihvatilo je "Odluku o određivanju imena ulica u naselju Potirna" na način da se ulici koja u cijelosti obuhvaća otok Trstenik, određuje ime Trstenik, tj. "Odluku o određivanju imena ulica u naselju Blato" na način da se ulici koja u cijelosti obuhvaća zaseoke Vela i Mala Brnistrova određuje ime Brnistrova.

Općinsko vijeće prihvatilo je Odluku o izmjenamami dopunama Odluke o komunalnom doprinosu kako bi se ista uskladila s odredbama novog Zakona  o komunalnom gospodarstvu. Pored ostalih izmjena Odlukom se uređuje nov način u postupku donošenja Rješenja o komunalnom doprinosu  koji će se sukladno novoj Odluci plaćati prije ishođenja građevne dozvole, uz mogućnost obročne otplate za osobe sa stalnim prebivalištem na području Općine Blato. Također je uvedena i nova zona za plaćanje komunalnog doprinosa na području općine Blato u koju su uvrštena građevna područje Popovratka i Naplovca.

Općinsko vijeće prihvatilo je i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima kojom se Odlukom uvode, pored već posrojećih,  i dva nova poreza i to:   "Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine" i "Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište".  Obveznici poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine pravne su i fizičke osobe, vlasnici  nekretnine koje se nalaze na području općine Blato, namjenjene poduzetničkoj djelatnosti, kao proizvodni i drugi poslovni prostori, a koje se nekretnine ne  koriste za obavljanje poduzetničke djelatnosti godinu dana i više. Sukladno novoj Odluci porez će se plaćati u godišnjem iznosu , a iznosit će 15 kuna po metru četvornom korisne površine poduzetničke nekretnine.

Porez na neigrađeno građevinasko zemljište iznosit će 5,00 kuna po metru četvornom neizgrađenog građevinskog zemljišta, a obveznici porez su pravne i fizičke  osobe vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta u novoformiranoj poduzetničkoj zoni "Krtinja".
Vijećnici su prihvatili i podržali i posljednju točku dnevng reda "Odluku o uključivanju u projekt "Lokalni projekti razvoja -Poduzetnik" za 2004. godinu, kojom se odlukom Općina Blato uključuje u navedeni projekt na način da će se subvencionirati kamata na poduzetničke kredite u iznosu 10.000 kuna, koja su sredstva osigurana u  Proračunu Općine Blato.


Ispis