Zgrada Opcine

33. sjednica Općinskog vijeća – 10. ožujka 2009. godine

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 10. ožujka 2009. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 33. sjednicu.

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2008. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine Blato za 2008. godinu;
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa kapitalnih infrastrukturnih ulaganja na području općine Blato u 2008. godini;
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Blato u 2008. godini;
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato u 2008. godini;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato u 2008. godini;
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato u 2008. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa Zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato za 2008.godinu;
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2008. godini;
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog priključka u 2008. godini;
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara za 2008. godinu.

Općinsko vijeće prihvatilo je Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2008. godinu u visini prihoda od 22.457.966 kuna, te rashoda u visini od 22.306.082 kuna, što čini 98% planiranog Proračuna za 2008. godinu. U raspravi je utvrđeno kako su svi planirani projekti realizirani u skladu s planom, kako po dinamici radova, tako i visinom planiranih sredstava, a naplata izvornih općinskih prihoda omogućila je i značajno sudjelovanje lokalne samouprave u financiranju kapitalnih infrastrukturnih projekata, koji se, ipak najvećim dijelom, oslanjaju na potpore iz Državnog proračuna, koje iznose nešto manje od 10 milijuna kuna, odnosno 45% ukupnog Proračuna za 2008. godinu. Vijeće je također donijelo Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti kojom se određuje raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu, kriteriji za drugačiji raspored, početak i završetak radnog, vremena za pojedine ugostiteljske objekte i ostalo.
U nastavku sjednice raspravljalo se po Izvješćima o Programima rada Općinskog poglavarstva. Tako je Općinsko vijeće prihvatilo Izvješće o realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine Blato za 2008. godinu koji se temelji na slijedećim poticajnim mjerama: mjere za poticanje zapošljavanja, zone malog gospodarstva, poticanje osnivanja novih tvrtki, nagrada poduzetniku s najvećim brojem novozaposlenih osoba, nagrada najuspješnijem poduzetniku, poticanje podizanja novih nasada vinograda, nagrada najuspješnijem privatnom iznajmljivaču, te izrada Programa ukupnog razvoja Općine Blato na koje se ukupno izdvojilo 370.798,03 kn. Vijećnici su podržali i Izvješće o realizaciji Programa kapitalnih infrastrukturnih ulaganja na području općine Blato u 2008. godini koji obuhvaća 23 kapitalne investicije Općine Blato koje su realizirane tijekom 2008. godine i na koje se ukupno iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba, Državnog proračuna i resornih ministarstava, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije izdvojilo 14.840.868,63 kune. Prihvaćeno je i Izvješće o realizaciji Programa komunalne infrastrukture, gdje su ukupni troškovi za održavanje kapitalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2008. godini iznosili 2.857.548,69 kuna.
U nastavku sjednice Općinsko vijeće je raspravljalo i jednoglasno prihvatilo Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba na području društvenih djelatnosti i to: Program javnih potreba u kulturi; Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju; Program javnih potreba u sportu i Program zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato u 2008. godini za čiju je realizaciju u protekloj godini izdvojeno ukupno 5.429.295,00 kuna.
Vijećnici su podržali Izvješće o općinskim porezima iz kojeg je razvidna sve bolja i učinkovitija naplata općinskih poreza, ukupno 85% i Izvještaj o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog priključka za 2008. godinu. Naplata komunalne naknade realizirana je 85,77 %, komunalnog doprinosa 85,2%, dok je naplata komunalnog priključka realizirana 100%. Na kraju sjednice Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće o radu komunalnog redara za 2008. godinu.


Ispis