Zgrada Opcine

34. sjednica Općinskog vijeća – 30. ožujka 2009. godine

1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato;
2. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Krtinja;
3. Prijedlog Zaključka o dodijeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje  dr.sc. Nikoli Miroševiću;
4. Prijedlog Zaključka o dodijeli Zlatnog  grba Općine Blato kao skupno  priznanje Družbi  Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje;
5. Prijedlog Zaključka o dodijeli Srebrnog  grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Ivani Marinović;
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Blato u razdoblju od 2005.-2009. godine.

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 10. ožujka 2009. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 34. sjednicu.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato, te Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Krtinja kojima se omogućava gradnja športske dvorane s pratećim igralištima i građevinama.
U nastavku sjednice Općinsko vijeće prihvatilo je Prijedloge Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Blato za dodjelu javnih priznanja Općine Blato. Tako je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak da se Zlatni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodijeli prof. dr.sc. Nikoli Miroševiću kao znak zahvalnosti za svekoliki doprinos hrvatskom vinogradarstvu i vinarstvu i promicanju ugleda i razvoja Blata i otoka Korčule.
Zlatni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodijeljen je Družbi Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje  kao  priznanje i zahvalnost svim sestrama Družbe koje su se proteklih 90 godina svojom bezuvjetnom ljubavlju i milosrđem, te nesebičnim radom brinule za siromašne, pomagale i davale utjehu potrebitima, osobito promicale duh i karizmu Družbe skrbeći  o starima, nemoćnima  i  djeci.
Srebrni grb Općine Blato ove godine kao pojedinačno priznanje dodijeljen je Ivani Marinović
kao priznanje za osvojeno drugo mjesto na državnom natjecanju iz matematike te za
proglašenje trećim najboljim učenikom Dalmacije u 2008. godini. Priznanja će se sukladno
odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine Blato, uručiti na svečanoj sjednici povodom
Dana Općine Blato, 27. travnja 2009. godine.
Na kraju sjednice Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće o radu Općinskog vijeća u razdoblju  od 2005. – 2009. godine. U navedenom razdoblju Općinsko vijeće održalo je 34 sjednice na kojima je ukupno donijelo 65 odluka, 64 zaključka, 29 programa, 16 izvješća, 3 informacije, 1 pravilnik, 2 rješenja, 1 analizu i 1 smjernicu.


Ispis