Zgrada Opcine

Pod predsjedanjem gđe. Katije Favro održana je 9. ožujka u vijećnici općine Blato 32. sjednica Općinskog vijeća. Nakon Izvješća načelnika o radu Općinskog poglavarstva između dvije sjednice uslijedila su vijećnička pitanja. Vijećnike Općinskog vijeća zanimalo je, između ostalog, da li će se nastaviti "Projekt sustava turističkih lučica na hrvatskim otocima" koji predviđa izgradnju nautičke lučice u Prigradici, da li će se nastaviti radovi na uređenju zgrade Domu umirovljenika u centru mjesta, te što Općinsko poglavarstvo poduzima kako bi hotelski kapaciteti Blata d.d. u stečaju biti otvoreni za predstojeću turističku sezonu. Čuo se također i zanimljiv prijedlog o potpisivanju peticije kojom bi se izrazio protest prema sve učestalijoj prodaji alkoholnih pića i cigareta maloljetnim osobama u blatskim trgovinama i kafićima. 
U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili Godišnji obračun Proračuna Općine Blato za 2003. godinu u visini proračunskih prihoda od 9.743.211 kuna, pri čemu je zabilježen pozitivni financijski rezultat od 141.117 kuna. 
Prihvaćeno je i Izvješće o realizaciji Programa poticanja gospodarskog razvitka općine Blato u 2003. godini, koji se odnosi prvenstveno na realizaciju programa mjera u poticanju gospodarskog razvitka koje su u nadležnosti Općine Blato, a za koje je mjere u 2003. godini izdvojeno 418.743. kune.
Vijećnici su podržali i Izvješće o realizaciji kapitalnih infrastrukturnih ulaganja Općine Blato u 2003. godini u kojem su navedene sve investicije koje je Općina Blato iz vlastitih izvora ili u suradnji sa nadležnim ministarstvima započela, odnosno realizirala u protekloj godini. Među navedenim investicijama svakako su najznačajnije dovršetak rekonstrukcije lokalne ceste Blato -Prigradica, dovršetak II faze uređenja školske zgrade, dogradnja postojećeg heliodroma, izgradnja stambene zgrade u Blatu po programu POS-a, izrada projektne dokumentacije za izgradnju športske dvorane, itd.
Iz resora društvenih djelatnosti, Vijeće je raspravljalo i prihvatilo Izvještaje o realizaciji Program javnih potreba u kulturi , Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju i Programa javnih potreba u sportu za područje općine Blato u 2003. g, za koje je programe iz Općinskog proračuna izdvojeno ukupno'.251.790. kuna.
Za realizaciju Socijalnog programa Općine Blato tj. za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva na području naše općine izdvojeno je u 2003.godini 252.331 kuna. 
Vijećnici su raspravljali i prihvatili Izvješće o naplati općinskih poreza i Izvješće o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog priključka u 2003. godini. Složili su se kako je, s obzirom da nije postignut zadovoljavajući nivo naplate potrebno provesti predviđene mjere prisilne naplate kako bi se isti u cijelosti naplatili.
Vijećnici Općinskog vijeća jednoglasno su prihvatili i Prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje o međusobnoj suradnji i prijateljstvu između Općine Blato i Grada Pakraca, jednog od gradova stradalnika Domovinskog rata, a koja bi se suradnja ostvarila na gospodarskom i kulturnom području. 
Na kraju sjednice prihvaćen je i prijedlog Zaključka kojim Općinsko vijeće predlaže Odboru za izbor i imenovanje i upravne poslove u Hrvatskoj saboru načelnika Općine Blato prof. Ivu Gavranića za vanjskog člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Saborski odbor za lokalnu i područnu samoupravu uz redovne članove koji se biraju iz reda zastupnika ima i vanjske članove koji se u pravilu biraju iz reda načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne i područne samouprave. (D.P)


Ispis