Zgrada Opcine

U vijećnici Općine Blato održana je 19. siječnja 2004. godine 31. sjednica Općinskog vijeća na kojoj su vijećnici, nakon izvješća načelnika Općine Blato, gosp. Branka Bačića, o radu Općinskog poglavarstva između dvije sjednice Općinskog vijeća i rasprave po dnevnom redu, usvojili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Izvješća o stanju i prostoru i Prijedlog Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području općine Blato.

Uz nazočnost članova Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, iz sadašnjeg i prijašnjih saziva, te predstavnika gospodarstvenog i kulturnog života Blata, dosadašnji načelnik Općine Blato gosp. Branko Bačić podnio je ostavku na mjesto načelnika zbog obnašanja nove dužnosti Državnog tajnika za more, te je za novog načelnika Općine Blato od strane Općinskog povjerenstva za izbor i imenovanje za novog načelnika predložen prof. Ivo Gavranić, dosadašnji predsjednik Općinskog vijeća.

Prijedlog Povjerenstva usvojen je većinom glasova vijećnika, nakon čega je novi načelnik položio svečanu prisegu. Ujedno je za predsjednicu Općinskog vijeća izabrana dipl.oec. Katija Favro, dosadašnja potpredsjednica Općinskog vijeća, a za potpredsjednika Općinskog vijeća većinom glasova izabran je gosp. Branko Bačić (Ivanov).
Zbog nespojivosti obnašanja dužnosti načelnika Općine Blato i vijećnika Općinskog vijeća, prof. Iva Gavranića će u Općinskom vijeću, na prijedlog HDZ-a, zamjenjivati dip.inž. Edi Bosnić, koji je nakon prihvaćanja Izvješća Mandatnog povjerenstva položio svečanu prisegu.

Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je 31. sjednicu Općinskog vijeća, te svim novoimenovanim dužnosnicima zaželila sve najbolje u obnašanju novih dužnosti.

Novoimenovani općinski načelnik gosp. Ivo Gavranić rođen je 8. ožujka 1960. godine u Splitu, oženjen je i ima troje djece. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Blatu, dok je 1978. godine upisao Fakultet za fizičku kulturu na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1983. godine. Po završetku studija i vojne obveze vratio se u Blato, gdje se 1984. godine zaposlio kao profesor tjelesnog odgoja u Osnovnoj školi Blato, a od 1987. godine do imenovanja za općinskog načelnika, obnašao je dužnost ravnatelja Srednje škole Blato. Nakon obnavljanja Općine Blato 1993. godine u prvom mandatu, u Općinskom poglavarstvu obnašao je dužnost resornog člana Poglavarstva zaduženog za društvene djelatnosti, te je ujedno bio zamjenik općinskog načelnika. U posljednja dva mandata bio je predsjednik Općinskog vijeća Blato. (K.Ž)


Ispis