Zgrada Opcine

Izvješće načelnika o radu Poglavarstva,
Aktualno stanje u blatskom gospodarstvu
Prihvaćen Program gospodarskog razvitka općine Blato u 2004. godini
Prihvaćen Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja Općine Blato u 2004. godini.
Prihvaćeni Programi Poglavarstva iz područja društvenih-djelatnosti.

Blato, 2. prosinca 2003. 29. sjednica Općinskog vijeća

Nakon Izvješća načelnika o radu Poglavarstva između dvije sjednice Općinskog vijeća i vijećničkih pitanja započela je rasprava po dnevnom redu 29. sjednice Općinskog vijeća održane 1.prosinca 2003. g u vijećnici Općine Blato. Sa aktualnim stanjem u blatskom gospodarstvu vijećnike je upoznao član Poglavarstva zadužen za resor gospodarstva. U svom izlaganju osvrnuo se na poticajne mjere u malom gospodarstvu, kao i opće mjere koje bi se trebale odraziti na sve segmente života u Blatu, napose gospodarstvo, a koje je mjere potrebno realizirati u suradnji sa Županijom Dubrovačko-neretvanskom i nadležnim ministarstvima Vijećnici su prihvatili i podržali Program gospodarskog razvitka općine Blato u 2004. godini za čiju se realizaciju u 2004. godini planira utrošiti 515.350 kuna.
Vijećnici su također prihvatili i podržali Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja Općine Blato u 2004. godini. Navedenim Programom planirana je realizacija novih investicija na području naše općine, kao i dovršetak ranije započetih investicija, među kojima je svakako dovršetak zgrade Doma umirovljenika u centru mjesta. Dovršetkom iste realizirao bi se Projekt uređenja centra mjesta kojeg su vijećnici prihvatili na jednoj od ranijih sjednica Vijeća.
O komunalnom uređenju mjesta, koje podrazumijeva održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja itd. vijećnici su upoznati kroz Program održavanja komunalne infrastrukture u čije se održavanje u 2004. godini planira utrošiti 1.526.000 kuna.
Vijećnici su podržali i prihvatili Programe Poglavarstva iz područja društvenih-djelatnosti, koji obuhvaćaju Program javnih potreba u kulturi, u odgoju i obrazovanju i Program javnih potreba u sportu kojim je Programom planirana i izgradnja sportske dvorane za čiju je realizaciju Općina Blato već započela izmjenu prostorno planske dokumentacije, što je također bila posebna točka dnevnog reda ove sjednice. Za potrebe realizacije Socijalnog program Općine Blato u 2004. g iz općinskog proračuna izdvojiti će se 352.500 kuna kako bi se pomoglo socijalno ugroženim stanovnicima Blata.
Prihvaćajući navedene programe vijećnici Općinskog vijeća podržali su Program rada poglavarstva za 2004. godinu, o čijoj će realizaciji vijećnici biti izvješteni po isteku 2004. godine. (D.P)


Ispis