Zgrada Opcine

30. sjednica Općinskog vijeća – 09. listopada 2008. godine

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2008. godinu;
  2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Blato za 2007. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje uređaja za pročišćavanje sa crpnom stanicom Bristva te postavljanja podmorskog ispusta za kanalizacijski sustav Blato – Prigradica;
  4. Prijedlog Zaključka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 09. listopada 2008. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 30. sjednicu.

Općinsko vijeće Blato prihvatilo je Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2008. godinu u visini od 20.858.883 kune, što je na nivou prvotno planiranog Proračuna, a izmjene se odnose na preraspodjelu proračunskih rashoda u skladu s odobrenim sredstvima iz Državnog proračuna. Vijećnici su podržali Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Blato za 2007. godinu u kojem nisu iskazane primjedbe na općinsko poslovanje. U nastavku sjednice Općinsko vijeće donijelo je Odluku kojom Općina Blato daje EKO d.o.o. Blato koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje uređaja za pročišćavanje sa crpnom stanicom Bristva te postavljanja podmorskog ispusta za kanalizacijski sustav Blato-Prigradica, a koja je dio I. faze izgradnje kanalizacijskog sustava otpadnih voda Blato–Prigradica.
Na kraju sjednice Općinsko vijeće prihvatilo je Zaključak o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja u slijedećem sastavu:
  • - Toni Farac, dipl. inž. geod. - član Općinskog poglavarstva Blato
  • - Sandra Marinović, dipl. iur. - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato
  • - Dorotea Žanetić, dipl. inž. građ. - voditelj Odjeljka za gospodarenje prostorom Općine Blato
  • - Branko Negodić, dipl. inž. stroj. - pročelnik Upravnog odjela za poduzetništvo, pomorstvo i turizam Dubrovačko – neretvanske županije
  • - kap. Ivica Barčot - kapetan Lučke kapetanije Dubrovnik, Ispostava Vela Luka

Ispis