Zgrada Opcine

Pod predsjedanjem gđe. Katije Favro u vijećnici Općine Blato održana je 28. srpnja 2005. godine s početkom u 17.00 sati treća sjednica Općinskog vijeća Blato. Na sjednici se  raspravljalo o dvije točke dnevnog reda i to: Odluci o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2005. godinu i Odluci o imenovanju člana Općinskog poglavarstva Blato. Vijećnici su jednoglasno na  prijedlog Općinskog poglavarstva prihvatili Odluku o prihvaćanju polugoišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2005. godinu.

Također je jednoglasno prihvaćena Odluka o imenovanju Tonija Farca, dipl.inž.  za člana Općinskog poglavarstva Blato zaduženog za resor  uređenja naselja i stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja i komunalne djelatnosti.


Ispis