Zgrada Opcine
  • Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2005. godinu;
  • Odluka o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru;
  • Imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća Blato;
  • Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće Vodovod d.o.o. Blato
  • Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće EKO d.o.o.
  • Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna i financijskog poslovanja Općine Blato

Općinsko vijeće Blato održalo je u vijećnici Općine Blato 30. lipnja 2005. godine svoju prvu redovnu sjednicu u novom sazivu.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Općinskog poglavarstva o izmjenama i dopunama Proračuna općine Blato koji iznosi 15.302.000 kuna.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru koju je nužno izvršiti kako bi se prostorno-planska dokumentacija Općine Blato uskladila sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog pojasa mora koje vrši Arhitektonski fakultet u Zagrebu,- Zavod za urbanizam u Zagrebu za što će se iz općinskog proračuna izdvojiti 150.000 kuna.

Pored radnih tijela Općinskog vijeća imenovanih na prvoj sjednici, na ovoj sjednici imenovana su još četiri radna tijela i to: Odbor za financije i proračun, Odbor za društvene djelatnosti, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Povjerenstvo za Statut i Poslovnik koja se osnivaju kako bi se razmatrala pojedina pitanja, te vršili određene poslove iz djelokruga Vijeća.

Jednoglasno je prihvaćeno  Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna i financijskog poslovanja Općine Blato za 2004. godinu, koju je Državni ured za reviziju obavio u Općini Blato u razdoblju od 4. travnja do 1.lipnja 2005. godine.

Nakon izlaganja direktora Vodovoda d.o.o. Blato u 2004. godini o poslovanju Društva u kojem je iskazana dobit od 15.638,66 kuna pri ostvarenih prihodima od 3.982.170;03 kuna i rashodima od 3.966.531,37  kuna, vijećnici su jednoglasno prihvatili Izvješće o poslovanju  Vodovoda d.o.o. Blato za 2004. godinu. U raspravi je ukazana potreba na poduzimanju mjera koje Vodovod d.o.o. provodi u cilju zaštite izvorišta u Blatskom polju, te se preporuča nastavak istraživanja koje provode «Hrvatske vode»  u cilju poboljšanja gospodarenja podzemnim vodama. Također je ukazana potreba za nastavak projekta odvodnje oborinskih voda iz područja Zlinja, te poduzimanje potrebnih radnji da zajedno sa Općinom Blato projekt «Vodoopskrbe Karbuna» bude u cijelosti okončan do travnja 2006. godine.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće Blato zasjedalo je kao Skupština  Društva, te je po izlaganju direktora  EKO d.o.o.,  prihvaćeno Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2004. godine prema kojem je u 2004. godini ostvarena bruto dobit od 5.005 kn, pri ukupnim prihodima od'.737.502 kn i rashodima od'.725.497 kn. Skupština društva prihvatila je prijedlog Odluke Uprave društva, o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja i uporabi dobiti za 2004. godinu.


Ispis