Zgrada Opcine

26. sjednica Općinskog vijeća –28. veljače 2008. godine

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine Blato za 2007. godinu;
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa kapitalnih infrastrukturnih ulaganja na području općine Blato u 2007. godini;
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Blato u 2007. godini;
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato u 2007. godini;
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato u 2007. godini;
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato u 2007. godini;
7.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa Zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato za 2007.godinu;
8.  Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Blatski fižuli ustanova u kulturi;
9. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Lučica;
10. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gršćica – Prižba;
11. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni;
12. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Potirna – Garma;
13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Bristva – Prigradica –Žukova;
14. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Prišćapac;
15. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Krtinja;
16.Prijedlog Zaključka o prijedlogu  za imenovanje načelnika Općine Blato za člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog Sabora.   

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 28. veljače 2008. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 26. sjednicu.
Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće o realizaciji gospodarskog razvitka Općine Blato za 2007. godinu, kojim je obuhvaćeno niz poticaja u cilju oživljavanja gospodarske aktivnosti u Blatu. U raspravi su kao najznačajnije mjere istaknute one u poticanju zapošljavanja kojima se želi poticati poslodavce na dodatno zapošljavanje naročito mladih i visokoobrazovanih kadrova. Mjerama u poticaju zapošljavanja od 2003. godine do danas sufinancirano je oko 150 novih radnih mjesta, a u istom razdoblju, temeljem poticaja u poljoprivredi sufinancirano je preko 170000 novozasađenih trsova vinove loze i preko 17 hektara obrađenog, a ranije zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u svrhu podizanja maslinika. Ovaj program započet je 2002. godine, ponajprije sa skromnim financijskim sredstvima,  s namjerom da se proračunska sredstva ostvarena i uprihođena iz gospodarstva (porez na dohodak, porez na dobit i prirez porezu na dohodak), ponovno vraćaju u gospodarstvo stvarajući temelj za njegov razvoj i povećanje zaposlenosti. Iako provedba poticanja gospodarstva nije djelatnost koja proizlazi iz Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, Općina Blato je jedina lokalna zajednica u Županiji Dubrovačko-neretvanskoj koja ima vlastiti program zapošljavanja, čime općinska uprava ukazuje na važnost koju posvećuje gospodarskom, a tako i ukupnom razvoju Općine Blato.
Vijećnici su podržali i Izvješće o realizaciji Programa kapitalnih infrastrukturnih ulaganja u kojem su navedena 23 kapitalna projekta koje je Općina Blato iz vlastitih sredstava, Državnog proračuna, resornih ministarstava i fondova realizirala u protekloj godini ili se njihova realizacija nastavlja u tekućoj godini. Među najznačajnijim projektima su dovršetak izgradnje Doma umirovljenika «Majka Marija Petković», te uređenje nerazvrstanih cesta. Jednoglasnim prihvaćanjem potvrđeno je Izvješće o realizaciji Programa komunalne infrastrukture, gdje su ukupni troškovi za održavanje kapitalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2007. godini iznosili 3.528 288,56 kuna.
U nastavku  sjednice Općinsko vijeće je raspravljalo i jednoglasno prihvatilo Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba na području društvenih djelatnosti i to: Program javnih potreba u kulturi; Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju; Program javnih potreba u sportu i Program zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato u 2007. godini za čiju je realizaciju u protekloj godini izdvojeno ukupno 2.889.653,60 kuna.
Temeljem Statuta BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o imenovanju Upravnog vijeća, koje će u roku od 30 dana raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove.
U drugom dijelu sjednice, nakon što je načelnik upoznao nazočne sa zakonskom regulativom koja nalaže da Općinsko vijeće donosi Odluke o izradi Urbanističkih planova uređenja da bi se moglo krenuti u postupak izrade istih, Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja prema točkama dnevnog reda od 9. do 15.
Općinsko vijeće je na kraju sjednice donijelo Zaključak o prijedlogu  za imenovanje načelnika Općine Blato za člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravnu Hrvatskog Sabora.


Ispis