Zgrada Opcine

27. sjednica Općinskog vijeća –27. ožujka 2008. godine

1. Prijedlog  Odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za  2007.  godinu;
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u  2007.  godini;
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog priključka za 2007. godinu;
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva za 2007.   godinu;
5. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Blato;
6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na  području  Općine Blato u 2008. godini;
7. Prijedlog Zaključka o dodijeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje mr.sc. Bogomilu Coti;
8. Prijedlog Zaključka o dodijeli Srebrnog  grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Anti  Sardeliću;  
9. Prijedlog Zaključka o dodijeli Srebrnog  grba Općine Blato kao skupno priznanje  župnom zboru mladih «Stope»;
10. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Blatski fižuli  ustanova u  kulturi.

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 27. ožujka 2008. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 27. sjednicu.
Općinsko vijeće prihvatilo je ostvarenje Proračuna Općine Blato za 2007. godinu u visini od 21.391.880 kuna, što predstavlja 99%-tno izvršenje u odnosu na planirane vrijednosti, pri čemu je naročito pozitivnim iskazan pokazatelj rasta poreza na dohodak u visini od 25,5% kao odraz rasta gospodarstva i broja zaposlenih, te preraspodjele zajedničkih prihoda od strane države u korist jedinica lokalne samouprave.
Vijećnici su podržali Izvješće o općinskim porezima iz kojeg je razvidna sve bolja i učinkovitija naplata općinskih poreza, ukupno 82,6 %, izuzev poreza na potrošnju pića u ugostiteljskim objektima, koji unatoč činjenici da istog nadzire, kontrolira i naplaćuje Porezna uprave, nije rezultirao očekivanim prihodima, čak više, u odnosu na prošlu godinu, taj prihod je smanjen za 6%.
U nastavku  sjednice Općinsko vijeće je raspravljalo o Izvještaju o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog priključka za 2007. godinu. Naplata komunalne naknade realizirana je  80,94 %, komunalnog doprinosa 96,06%, dok je naplata komunalnog priključka realizirana 100%. Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog priključka za 2007. godinu, te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva za 2007.   godinu.
Nakon uvodnog obrazloženja kojim je Općinsko vijeće upoznato sa Zakonom o zaštiti i spašavanju kojim je definirano je da predstavnička tijela lokalne samouprave najmanje jednom godišnje analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, te utvrđuju izvore i način financiranja, Općinsko vijeće prihvatilo je Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Blato i  Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Blato u 2008. godini.
Isto tako prihvaćeni su Prijedlozi Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Blato pristigli na Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Blato. Tako je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog da se Zlatni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodijeli mr.sc. Bogomilu Coti, kao priznanje za svekoliko životno djelo i znak zahvalnosti za veliki doprinos hrvatskom gospodarstvu i promicanju ugleda Blata i otoka Korčule.

Ispis