Zgrada Opcine

1.    Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izmjenu i dopunu Statuta Općine Blato;
2.    Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato;
3.    Prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete;
4.    Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata na  stambene kredite;
5.    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Blatski fižuli ustanova u kulturi.

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 31. siječnja 2008. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 25. sjednicu. 
Nakon uvodne riječi načelnika Općine Blato Ive Gavranića Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izmjenu i dopunu Statuta Općine Blato.
U nastavku sjednice vijećnici su upoznati s Prijedlogom Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato. Izmjene su vezane za tkz.  K3 zonu u Krtinji u kojoj je nužno izvršiti izmjene Prostornog plana uređenja, da bi se na toj lokaciji mogla sagraditi nova športska dvorana sa svim pratećim objektima. Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato.
Vijeće je raspravljalo o Prijedlogu Odluke o naknadi za novorođeno dijete u kojoj se   predviđaju naknade za novorođenu djecu i uvjeti dobivanja istih. Naknade bi se isplaćivale u iznosu od 5.000,00 kuna jednokratno  za prvo dijete, 10.000,00 kuna za drugo, za treće dijete jednokratno 20.000,00  kuna u godini rođenja, te slijedećih pet godina po 8.000,00 kuna, a za četvrto 22.000,00 kuna u godini rođenja, te po 10.000,00 kuna slijedećih pet godina. Zahtjevu za dobivanje naknade treba priložiti dokaze i dokumente kako stoji u Prijedlogu Odluke. Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete.         

Cilj Odluke o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata na  stambene kredite jest osigurati stambene uvjete za mlade obitelji u Blatu. Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način odobravanja subvencioniranih kamata na stambene kredite za stanovnike Općine Blato mlađe od 35 godina, a odnose se na: izgradnju, dovršenje ili kupnju obiteljske kuće; izgradnju, dovršenje ili kupnju stana; kupnju i komunalno uređenje građevinskog zemljišta; proširenje stambenog prostora (dogradnja, nadogradnja), te poboljšanje uvjeta stanovanja (adaptacija, rekonstrukcija). Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata na  stambene kredite.
Na kraju sjednice Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnost na Statut Blatski fižuli ustanova u kulturi. Sastavni dio ovog Zaključka je Statut Blatski fižuli ustanove u kulturi.


Ispis