Zgrada Opcine

1.    Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2007. godinu;
2.    Prijedlog Odluke o donošenju ispravke teksta Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato;
3.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za 2007. godinu;
4.    Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato u 2007. godini;
5.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato u 2007. godini;
6.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato  za 2007. godinu;
7.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato za 2007. godinu;
8.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato za 2007. godinu;
9.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2007.godinu

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 28. prosinca 2007. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 24. sjednicu.

Nakon izlaganja voditeljice Odjeljka za proračun i financije o Prijedlogu Izmjena i dopuna  Proračuna Općine Blato za 2007 godinu, te  o Prijedlogu Izmjena i dopuna programa na kojima se taj proračun temelji, Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Izmjene i dopuna Proračuna Općine Blato za 2007. godinu koji iznosi 21.681.856 kuna, što u odnosu na posljednji rebalansirani proračun predstavlja povećanje od 3,25%, pri čemu su povećane potpore iz državnog proračuna i drugih tijela državne vlasti, prihodi od poreza i općinskih naknada. Rast prihoda poslovanja omogućilo je realizaciju svih programa rada Općinskog poglavarstva, a rast izvornih općinskih prihoda omogućio je i značajno financiranje kapitalnih infrastrukturnih objekata iz vlastitih proračunskih izvora i to u iznosu od 2.800.000 kuna. U sklopu Izmjena i dopuna Proračuna prihvaćeni su i svi programi na kojima se Proračun temelji, čime je omogućeno svim proračunskim korisnicima, udrugama u športu, kulturi i obrazovanju, veći iznos sredstava od početno planiranih. Ujedno su i svim socijalnim kategorijama stanovništva Blata pružene dodatne pomoći u prigodi Božićnih i novogodišnjih blagdana i to djeci do 12 godina, djeci s posebnim poteškoćama, socijalno ugroženim obiteljima, te osobama starijim od 80 godina.

U nastavku sjednice načelnik Općine Blato Ivo Gavranić upoznao je prisutne s Prijedlogom Odluke o donošenju ispravke teksta Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato. Ispravke teksta vezane su  za uvjete gradnje na izgrađenim dijelovima građevinskog područja u naseljima u kojem samostojeća stambena zgrada može biti najmanje 1,0 m od ruba međe sa susjednom građevinskom česticom, uz ispunjenje potrebnih uvjeta i uz suglasnost susjeda, te za obnavljanje i građenje prometnica i rekonstrukciju legalno izgrađene zgrade prije donošenja Urbanističkog plana uređenja u neizgrađenim područjima. Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o donošenju ispravke teksta Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato.


Ispis