Zgrada Opcine

1.  Prijedlog Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za  2007. godinu;
2.  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2007. godinu;
3.  Prijedlog Odluke o donošenju ispravke teksta Izmjena i dopuna PPUO Blato;
4.  Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o namjeni sredstava od prodaje građevinskog zemljišta u predjelu «Lučica».

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 20. rujna 2007. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 21. sjednicu.
Na početku sjednice, voditeljica Odjeljka za proračun i financije Marina Kapor upoznala je vijećnik s prijedlogom Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2007. godinu i s prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2007. godinu koji su jednoglasno prihvaćeni.
Ostvarenje proračuna za prvo polugodište 2007. godine ukazao je na potrebu donošenja Izmjena i dopuna proračuna Općine Blato za 2007. godinu koji je uravnotežen na iznos od 21.009,856 kuna.
U nastavku sjednice Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o donošenju ispravke teksta Izmjena i dopuna PPUO Blato kojim se omogućuje izgradnja infrastrukturnih objekata u neizgrađenim dijelovima naselja, izgradnja na izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja na parcelama većima od 5.000 m2, te izgradnja poljskih kućica na poljoprivrednom zemljištu na udaljenosti većoj od 1000 m od obalne crte.
Na kraju sjednice, većinom glasova prihvaćen je Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o namjeni sredstava od prodaje građevinskog zemljišta u predjelu «Lučica» kojom se rečena Odluka mijenja na način da se dodaju i drugi kapitalni infrastrukturni projekti koji će se financirati sredstvima od prodaje «Lučice» i to proširenje i uređenje ceste Blato-Gršćica i druga kapitalna imovina i kapitalni objekti za potrebe turizma i kulture na području općine Blato.


Ispis