Zgrada Opcine

1. Prijedlog Odluke o odobrenju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Blato
2. Prijedlog Odluke o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Blato
3. Informacija o pripremi turističke sezone 2006.
4. Informacija o pripremi protupožarne sezone 2006.

Prihvaćanjem četiri točke dnevnog reda Općinsko vijeće Blato 29. lipnja 2006. godine održalo je svoju 11. sjednicu. Temeljem Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza osoba na području općine Blato, koju je Općinsko vijeće donijelo na sjednici održanoj početkom lipnja, Općinsko poglavarstvo Blato raspisalo je Natječaj za davanje koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza na koji je pristigla samo jedna prijava i to obrta za prijevoz putnika «Bruno Tours « iz Blata, koji ispunjava sve uvjete natječaja, te je istom dana koncesija na rok od pet godina za obavljanje autotaksi prijevoza osoba.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje, imenovalo je tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Blato.

Direktorica TZO Blato Mišel Vojvodić i direktor komunalnog poduzeća EKO d.o.o. Marino Sardelić upoznali su vijećnike s aktivnostima za ovogodišnju turističku sezonu. Zahvaljujući suradnji sa GTZ-om - njemačkom vladinom udrugom za tehničku suradnju i Općinom Blato znatna sredstva uložena su u uređenje šest pješačkih i biciklističkih staza koje pokrivaju cijelo područje općine Blato, a u tu svrhu tiskane su i biciklističke i pješačke karte. Ujedno je tiskan plan Blata i šireg područja koji će se postaviti u centru mjesta. U cilju što bolje informiranosti u funkciji je i web stranica TZO Blato www.blato-croatia.com na kojoj se mogu dobiti informacije o Blatu, smještajnim kapacitetima, gastronomiji, aktivnostima i događanjima. TZO Blato, je u cilju što bolje popunjenosti smještajnih kapaciteta održala sastanak sa privatnim iznajmljivačima, budući je većina smještajnih kapaciteta od cca. 1500 kreveta u vlasništvu privatnih iznajmljivača. Iznajmljivači soba i apartmana upoznati su sa svim novinama vezanim za plaćanje boravišne pristojbe, budući se prošlogodišnjom izmjenom zakona ista plaća u paušalnom iznosu i uvrštava se u cijenu koštanja usluga. Uspostavljena je i suradnja sa dvije novootvorene agencije «Novasol» i «Serenada» koje osim iznajmljivanja turističkih kapaciteta planiraju i organiziranje izleta čime bi se obogatila turistička ponuda. Od niza ostalih aktivnosti istaknuta je suradnja sa mještanima na uređenju okolnih uvala, na način da će TZO Blato, ukoliko postoji interes mještana, sa određenim iznosom sufinancirati uređenje uvala. Također se u dogovoru sa ugostiteljima na Prižbi i Radio Blato-om, planira, u danima kada u Blatu nema priredbi Blatskog ljeta, održavati zabavne večeri, u planu je i čišćenje podmorja tijekom srpnja, a TZO Blato tijekom manifestacije Blatskog ljeta u suradnji sa Izvršnim odborom organizira smještaj sudionika, te sudjeluje u organizaciji te kulturne manifestacije.

Komunalno poduzeće EKO d.o.o. je u sklopu aktivnosti na pripremi turističke sezone, pored svojih redovnih poslova, organiziralo akciju sanacije divljih deponija koji su se nalazili na 20-ak lokacija na području Blata. Također je tijekom svibnja prikupljao glomazni otpad iz uvala, a korisnici usluga dobili su i letak sa godišnjim rasporedom odvoza glomaznog otpada. Prema potrebi, glomazni otpad prikupljati će se i tijekom turističke sezone. Tijekom turističke sezone komunalni otpad prikuplja se svakodnevno sa dva specijalizirana vozila, vrši se redovno čišćenje plaža na Prižbi i Prigradici, uvodi se 24- satno dežurstvo na deponiju Sitnica, a komunalno poduzeće pored redovnog čišćenja mjesta i održavanja hortikulturnih površina, aktivno je uključeno na uređenju mjesta, posebno Plokate, tijekom manifestacije Blatskog ljeta.

Na kraju sjednice zapovjednik DVD-a Blato Marko Milat upoznao je nazočne sa nizom aktivnosti na pripremi protupožarne sezone koje se uglavnom odnose na povećanje broja dežurstava, cjelodnevna patroliranja i osmatranje, te je u tu svrhu angažiran određen broj vatrogasaca sezonaca koji će se sufinancirati sredstvima Županijske vatrogasne zajednice i Općine Blato. U sklopu provedbe mjera zaštite od požara Izvršen je pregled hidrantske mreže kako na postojećim dionicama, tako i na novoj dionice ceste Gršćica - Karbuni, a istaknuto je također kako je u protekle dvije godine uređeno 6-7 kilometara protupožarnih putova, što uvelike olakšava gašenje eventualnih požara. Na kraju sjednice zamoljeni su građani, u cilju sprečavanja eventualnih požara, da ne palu vatru na otvorenom, posebno tijekom ljetnih mjeseci.

 

Ispis