Zgrada Opcine

U vijećnici Općine Blato 21. rujna 2006. godine s početkom u 17. sati održana 12. sjednica Općinskog vijeća Blato. Prije početka rasprave po dnevnom redu, vijećnici Općinskog vijeća uputili su načelniku Općine Blato pitanje vezano za prijavu štete od nedavnog nevremena koje je zahvatilo dio područja Općine Blato, te pitanje vezano za uređenje zgrade Doma umirovljenika u Blatu.

Načelnik je upoznao vijećnike kako su svi građani koji su pretrpjeli štetu na svojoj imovini, prvenstveno vinogradima, mogli izvršiti prijavu štete, što je prema njegovim saznanjima većina građana i učinila. Također se mogla čuti informacija kako će Općina Blato, ukoliko bude zainteresiranih građana za takav vid suradnje, razmotriti mogućnost sufinanciranja premija osiguranja za poljoprivrednike, u cilju zaštite njihove imovine.
Na postavljeno pitanje vezano za uređenje zgrade Doma umirovljenika u Blatu odgovorio je kako je u svrhu ishođenja uporabne dozvole neophodne za početak rada Doma umirovljenika, potrebno izvršiti manje preinake u unutrašnjosti zgrade, budući je projekt uređenja zgrade napravljen krajem osamdesetih godina, te je u međuvremenu došlo do izmjene određenih standarda u uređenju interijera zgrade.
U nastavku sjednice vijećnici Općinskog vijeća jednoglasno su prihvatili Polugodišnji obračun Proračuna Općine Blato za 2006. godinu u kojem je uočljiv rast poreza na dohodak u dijelu općinskih poreza, koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećan za 36%, što je dobar pokazatelj stanja u blatskom gospodarstvu. Također je jednoglasno prihvaćen i prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Općine Blato za 2006. godinu čija visina iznosi 18.415.000 kuna, što je za 3% više u odnosu na početni Proračun. Na kraju sjednice jednoglasno je podržana Odluka o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem u poduzetničkoj zoni «Krtinja« za što je Općina Blato do sada otkupila 12.240 metara četvornih zemljišta, izdvojivši u tu svrhu 245.000 kuna, a sve u cilju poticanja proizvodnih djelatnosti i novozapošljavanja na području Općine Blato.


Ispis