Kolodvor Natjecaj 2 2021

Na javni natječaj za davanje u zakup javne površine za autobusni kolodvor i za postavljanje kioska na autobusnom kolodvoru, objavljenog na oglasnoj ploči i web stranici Općine Blato, dana 23. veljače 2021. godine, pristigla je jedna prijava i to Autotransa d.d., Šetalište 20. travnja 18 iz Cresa koja u potpunosti ispunjava uvjete iz javnog natječaja, te je s istim sklopljen Ugovor o zakupu javne površine, na rok od 4 godine.

  Obavijest o ishodu natječajnog postupka


Ispis