Natjecaj Zemljiste 2021

Na Natječaj za davanje u zakup zemljišta u predjelu Sitnica u vlasništvu Općine Blato i Općine Vela Luka označenog kao čest. zem. 11567/4 z. u. 4188 k.o. Blato površine 2191 m2, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Blato, Radio Blatu i web stranici Općine Blato, dana 22. siječnja 2021. godine, pristigla je jedna ponuda društva Griža – Obrt za građevinarstvo vl. Ante Petković, OIB 67184833325, Blato, 38. ulica 2, koja u potpunosti ispunjava uvjete iz Natječaja te je s istim sklopljen Ugovor o zakupu na razdoblje od 5 godina.

  Obavijest o ishodu natječajnog postupka


Ispis