Natjecaj Javna Priznanja Opcine Blato

Temeljem članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 1/95 i 2/95), Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Blato raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu javnih priznanja Općine Blato

 1. Raspisuje se Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Blato, i to:
  A) Počasni građanin Općine Blato
  B) Srebrni grb Općine Blato
  C) Zlatni grb Općine Blato
 2. Inicijativni prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se najkasnije do 20. veljače 2021. godine na adresu: Općinsko vijeće Općine Blato − Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana br. 4, 20271 Blato, uz naznaku: „Prijava na Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Blato“ – NE OTVARATI.
 3. Uz inicijativni prijedlog za dodjelu javnih priznanja, podnositelj inicijative dužan je dostaviti kratko i jasno obrazloženje i potrebnu dokumentaciju koja mora sadržavati:
  - životopis pojedinca, skupine djelatnika ili organizacije
  - djelatnost i postignute rezultate
  - pismenu suglasnost pojedinca da prihvaća kandidaturu
 4. Uvjeti, postupak i način dodjele priznanja utvrđeni su Odlukom o javnim priznanjima Općinskog vijeća Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj: 1/95 i 2/95), a sve podrobnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti- Odjeljku za društvene djelatnosti Općine Blato.
 5. Ovaj Natječaj objavljuje se oglasnoj ploči Općine Blato, Radio Blatu i službenim web stranicama Općine Blato (www.blato.hr).

KLASA: 061-01/21-01/01
URBROJ: 2138/02-04-2-21-1
Blato, 14. siječnja 2021. godine

Odbor za društvene djelatnosti
Općinskog vijeća Općine Blato

 


Ispis