Rezultati stipendij

DODJELA STIPENDIJA OPĆINE BLATO
ZA AKADEMSKU GODINU 2020/2021.

Nakon provedenog Natječaja za dodjelu stipendija Općine Blato za akademsku godinu 2020/2021.godinu utvrđeno je slijedeće:
Natječaj je raspisan za 4 stipendije i to za:
- 2 studenta sukladno Listi prvenstva
- 1 studenta deficitarnog zanimanja – dr. medicine
- 1 studenta kao najboljeg učenika Srednje škole Blato, na prijedlog Srednje škole Blato

Na Natječaj se javilo 10 studenata i to 9 studenta sukladno Listi prvenstva utvrđenoj prema Pravilniku o stipendiranju studenata i učenika Općine Blato i 1 student kao najuspješniji učenik Srednje škole Blato, a na prijedlog Srednje škole Blato.
Kako se nitko od studenata nije javio za deficitarno zanimanje Općinski načelnik donio je Zaključak kojim će stipendirati 1 studenta kao najbolju učenicu Srednje škole Blato i 3 učenika prema Listi prvenstva kako slijedi:
- Najbolju učenicu Srednje škole Blato
Ksenija Bačić – Geodetski fakultet Zagreb

- 3 učenika prema Listi prvenstva:
Marija Marinović – Filozofski fakultet Split
Mirna Milat – Filozofski fakultet Split
Dora Gavranić- Agronomski fakultet Zagreb

Lista reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Općine Blato utvrđena je prema Pravilniku o stipendiranju studenata i učenika Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 4/03 i 1/04), a ista je objavljena na oglasnoj ploči Općine Blato.

U slučaju da bilo koji student odustane od stipendije Općine Blato stipendiju će dobiti prvi student s najvišim brojem bodova prema utvrđenoj Listi prvenstva.

S primateljima stipendije Načelnik Općine Blato sklopit će Ugovor o stipendiranju, o čemu će isti dobiti pismenu obavijest.

Načelnik Općine Blato također je donio Zaključak da će studentima koji su se prijavili na raspisani Natječaj, a nisu stekli uvijete za dobivanje stipendije dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna po studentu.

Odjeljak za d.d. Općine Blato

pdfLISTA PRVENSTVA kandidata za dodjelu stipendija Općine Blato za ak.god. 2020/2021


Ispis