Sit Karb 2021

Načelnik Općine Blato Ante Šeparović, dipl. ing. potpisao je Ugovor o građenju „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Sitnica – Karbuni NC 1- 003” s izvođačem radova tvrtkom STRABAG d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, koju zastupaju gosp. Marko Milardović i Drago Lijović.

Visina ugovorene cijene radova iznosi 4.569.995,63 HRK bez PDV-a, što s PDV-om iznosi 5.712.494,54 HRK.

Rok završetka svih radova je 5 mjeseci od datuma uvođenja izvođača u posao do datuma Zapisnika o primopredaji radova.


Ispis