30obljetnica Obrane 2021

Povodom obilježavanja 30. obljetnice ustroja obrane otoka Korčule i dijela poluotoka Pelješca, općinski načelnik Ante Šeparović s ostalim predstavnicima općine Blato, dana 14. rujna 2021. godine u 19,00 sati položio je lovorov vijenac pred spomen ploču Doma športova u Blatu, iskazujući time zahvalnost, poštovanje i počast svim hrvatskim braniteljima.

Na današnji dan 15. rujna 2021. godine obilježava se 30. obljetnica kako je Bojna Zbora narodne garde podignuta po mobilizacijskom pozivu.

„20. travnja 1991. godine započinje ustroj paravojnih postrojbi u bivšoj mjesnoj zajednici Blato, veličine jedne satnije od 130 ljudi, što je ujedno početak stvaranja Hrvatske vojske na ovim prostorima. Zapovjedništvo Zbora narodne garde smješteno je u Domu športova u Blatu. U tom periodu pristupa se ustroju postrojbi obrane otoka Korčule i jugozapadnog dijela poluotoka Pelješca veličine jedne bojne. Paravojna satnija jednim djelom ulazi u rezervni sastav Zbora narodne garde. Točan naziv ustrojene jedinice bio je rezervni Zbor narodne garde. Bojna se sastojala od 4 pješačke satnije, zapovjedništva, voda veze, inženjerijskog voda, diverzantskog voda, sanitetskog voda, intervencijskog voda i voda za logističku potporu.

Kasnijim ustrojem postrojbi za obranu općine Korčula i jugozapadnog dijela Pelješca, pridodaju se novonastale postrojbe obalnog topništva i minobacači 120 mm.

Bojna Zbora narodne garde podignuta je po mobilizacijskom pozivu 15. rujna 1991., a Zapovjedništvo dva dana prije. Formirane i mobilizirane postrojbe imale su za zadaću zaštitu privrednih resursa, izvorište pitke vode, pučanstva odnosno svekolikog otoka Korčule i dijela Pelješca. Svi bojovnici bili su naoružani osobnim naoružanjem kojeg su tijekom cijele mobilizacije u doba kada nisu bili na crti držali kod svojih kuća. Tijekom Domovinskog rata postrojbu obrane otoka Korčule preuzima Hrvatska ratna mornarica te prestaje djelovati kao rezervni Zbor narodne garde. Postrojba obrane otoka Korčule i dijela poluotoka Pelješca, sada već pod nazivom Mornarički odred mornaričkog pješaštva (MOPM – Korčula), sudjeluje u obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske na stonskom bojištu i kasnije do konca Domovinskog rata na obrani suvereniteta Republike Hrvatske duž cijele crte južnog bojišta. Odlukom ministra po završetku rata postrojbe se raspuštaju i stavljaju u pričuvu Hrvatske vojske.

(Dio teksta: Dinko Oreb, povodom obilježavanja 20. godišnjice ustroja obrane otoka Korčule i dijela poluotoka Pelješca)”

30obljetnica obrane 2021 1


Ispis