Blato MTemeljem programa okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta koje se realizira u suradnji između "Blata 1902" d.d Ministarstva mora, prometa, turizma i razvitka, Ministarstva poljoprivrede i Općine Blato  ,  "Blato 1902" d.d.  završava  sadnjom 50.000 trsova vinove loze, na prostorima Morkana, Male Krtinje i polja Blata, autohtonih sorata: plavac mali, plavka, cetinka i rukatac.

Polje Blato
Polje Blato

Morkan
Polje Morkan

Mala Krtinja
Polje Mala Krtinja


Ispis   E-mail