U klavir sali Doma kulture u Blatu održan je zajednički sastanak uprave poduzeća BLATO 1902 (ex. Poljoprivreda Blato) i blatskih vinogradara, na kojemu je dogovoren početak ovogodišnje berbe grožđa, otkupne cijene grožđa i nastavak sadnje novih vinograda. Sastanak je otvorio direktor poduzeća Ivan Milat, dok je mladi enolog Ante Šeparović upoznao nazočne kooperante i vinogradare sa rezultatima obavljenih pregleda stanja grožđa i uzoraka na nekoliko lokacija, odnosno, sa zdravstvenim stanjem grožđa koje po njegovom mišljenju zadovoljava.

S tim u vezi berba i organizirani otkup tržnih viškova grožđa u blatskom Podrumu započeti će u utorak 04. listopada, prema uobičajenom redoslijedu, naizmjenično po dva dana bijelo i dva dana crno grožđe. Odlukom uprave poduzeća otkupne cijene tržnih viškova grožđa ostale su na razini prošlogodišnjih, pa će se tako za bijelo grožđe do 14 gradi sladora plaćati 30 lipa (4,20 kuna), do 18 gradi sladora 32 lipe (5,76 kuna), a preko 18 gradi sladora 38 lipa za svaki kilogram grožđa. Za crne sorte grožđa, do 14 gradi sladora plaćati će se 32 lipe (4,48 kuna), do 18 gradi sladora 35 lipa (6,30 kuna), a preko 18 gradi sladora 50 lipa za kilogram grožđa. Također, nazočni su upoznati i sa strožijom selekcijom otkupa, kao i sa mogućnošću isplate u tri akontacije, gdje bi posljednja, ovisno o poslovnim rezultatima poduzeća mogla biti i dodatno stimulirana. Usprkost tome okupljeni vinogradari i koopranti iskazali su potrebu za većim i stimulativnijim otkupnim cijenama tržnih viškova grožđa, a kao dodatni poticaj obnovi i sadnji novih nasada vinograda.

U drugom dijelu sastanka direktor poduzeća Ivan Milat upoznao je okupljene vinogradare i kooperante sa nastavkom započetog hvale vrijednog projekta sadnje novih vinograda na nekoliko blatskih lokaliteta (Mala Krtinja, Morkan, Kapja i Polje Blato), i sa planiranim projektom sadnje novih nasada u bandama i na okolnim padinama. Nakon što je najavio skori plasman i početak eksploatacije sadnog loznog materijala iz vlastitih matičnjaka, direktor Milat je najavio i otvaranje ureda Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu u Blatu. I na poslijetku, agronom Franko Marinović uputio je poziv svima na uzajamno povjerenje i obostranu suradnju, na korištenje i uvažavanje struke i pozitivnih iskustava drugih, a sve u cilju poboljšanja prinosa i kvalitete grožđa na području blatskog vinogorja.


Ispis   E-mail