6sjednica Vijeca 11 2021
  1. Prijedlog Zaključka po Izvješću od Općinskog načelnika o gradnji i uređenju Dječjeg vrtića u Blatu te kompletno financijsko izvješće uz troškovnik i cijene izvršenih radova po stavkama;
  2. Prijedlog Zaključka po Izvješću od Općinskog načelnika o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica;
  3. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta za uređenje Zapadnog ulaza u Blato;
  4. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Kućište, K.O. Blato;
  5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Blato.

Dana 11. studenoga 2021. godine u velikoj dvorani Doma kulture održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Želimir Bosnić.

Na sjednici je većinom glasova prihvaćen prijedlog Zaključka po Izvješću od Općinskog načelnika o gradnji i uređenju Dječjeg vrtića u Blatu te kompletno financijsko izvješće uz troškovnik i cijene izvršenih radova po stavkama kojim se zadužuje Općinski Načelnik da Općinskom vijeću pismeno dostavi Izvješće o gradnji i uređenju Dječjeg vrtića u Blatu te kompletno financijsko izvješće uz troškovnik i cijene izvršenih radova po stavkama s ponudbenim troškovnikom i građevinskom knjigom.

Općinsko vijeće je većinom glasova prihvatilo prijedlog Zaključka po Izvješću od Općinskog načelnika o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica kojim se zadužuje Općinski Načelnik da Općinskom vijeću pismeno dostavi Izvješće o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica s ponudbenim troškovnikom i građevinskom knjigom.

Vijeće je većinom glasova donijelo Odluku o kupnji zemljišta za uređenje Zapadnog ulaza u Blato kojim se odobrava kupnja čestica zemlje K.O. Blato površine 3341 m² kako bi se moglo izgraditi sigurno križanje, prilagođeno sve većem prometu na ovoj dionici županijske ceste Ž6222.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće većinom glasova prihvatilo je i prijedlog Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Kućište, K.O. Blato kojom se odobrava kupnja zemljišta površine 25.000 m2, dijelova čestice 30548/37, 30531/1, 30544, 30546, K.O. Blato, s obzirom da se na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Blato, održanoj 18. rujna 2019. godine donijela Odluka o pokretanju postupka za pronalaženje nove lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Prijedlog ove Odluke usvojen je s amandmanom Kluba vijećnika HDZ-a kojim će se kupoprodaja navedenih čestica realizirati nakon izmjene Prostornog plana Općine Blato, kojom bi se izmjenom utvrdila nova lokacija reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Blato.


Ispis