Dvorana Dom Kulture Blato

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato održat će se 09. prosinca (četvrtak) 2021. godine u velikoj dvorani Doma kulture s početkom u 17:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2021. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2021. godinu;
 3. Prijedlog Zaključka kojim se Općinski načelnik zadužuje pokrenuti postupak obveze provedbe ocjene o provedbi Strateške procjene utjecaja Ciljane izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Općine Blato na okoliš;
 4. Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2022. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2022. godinu;
 7. Prijedlog Zaključka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato;
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine;
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine;
 10. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2021. godinu;
 11. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Blato od 2022. do 2025. godine;
 12. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2022. godinu;
 13. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2021. godinu;
 14. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2022. godinu;
 15. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Blato za 2022. godinu;
 16. Prijedlog Odluke o zakupu javnih površina Općine Blato.

Materijali za 7. sjednicu vijeća

Općinsko vijeće
Predsjednik
Želimir Bosnić, mr.pharm.


Ispis