Zgrada Opcine Obavijest

5. sjednica Općinskog vijeća Blato održat će se  14. prosinca (četvrtak) 2017. godine u vijećnici Općine Blato s početkom u 17:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2017. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2017. godinu;
 3. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato;
 4. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2018. godinu;
 5. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara  i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2017. godinu;
 6. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2018. godinu;
 7. Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2018. godinu;
 9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2018. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o osnivanju Blatske razvojne agencije BLARA d.o.o.;
 11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i Općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Blato za 2018. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu građenja građevine vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracija Smokvica – Brna prikupljanje i odvodnja otpadnih voda i rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, vodogospodarskog sustava uređenja voda i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže – Aglomeracija Smokvica – Brna – rekonstrukcija vodoopskrbne mreže;
 13. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu građenja građevine vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracija Blato –Prigradica prikupljanje i odvodnja otpadnih voda, 2. skupine i rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, vodogospodarskog sustava uređenja voda i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže – Aglomeracija Blato – Prigradica – rekonstrukcija vodoopskrbe mreže, 2. skupine;
 14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 31338/17 k.o. Blato;
 15. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 31209/7, 31209/9, 31209/10 i 31576/1  k.o. Blato;
 16. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Blato;
 17. Prijedlog Statuta Općinskog dječjeg vijeća Općine Blato.

OPĆINSKO VIJEĆE


Ispis   E-mail