Dom Kulture Blato

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato održat će se 09. rujna (četvrtak) 2021. godine u velikoj dvorani Doma kulture s početkom u 18:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2021. godinu;
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine;
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Blato;
 4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato iz Proračuna Općine Blato za 2021. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o protokolu Općine Blato;
 6. Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Blato;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne knjižnice Blato za 2020. godinu;
 8. Prijedlog Zaključka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato;
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama otoka Korčule - SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan);
 10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 12955/123 k.o. Blato;
 11. Izvješće o Radio Blatu od strane Općinskog načelnika (koji zastupa Općinu Blato u vlasničkoj strukturi Radija) za 2020. godinu i prvih šest mjeseci 2021. godine s naglaskom na vlasničku strukturu, ustroj i financije,
 12. Izvješće o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica,
 13. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 2012. godine,
 14. Izvješće o gradnji i uređenju Dječjeg vrtića u Blatu te kompletno financijsko izvješće uz troškovnik i cijene izvršenih radova po stavkama.

OPĆINSKO VIJEĆE

Preuzimanje: Materijali za 3. sjednicu vijeća


Ispis