Dom Kulture Blato

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato održat će se 22. prosinca (utorak) 2020. godine u velikoj dvorani Doma kulture s početkom u 16:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2020. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o kratkoročnoj pozajmici;
 5. Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2021. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2021. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Blato;
 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato iz Proračuna Općine Blato za 2021. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora i javnih površina;
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika;
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za određivanje naknade troškova za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato.

Preuzimanje:  Materijali za 24. sjednicu vijeća

OPĆINSKO VIJEĆE


Ispis