Dom Kulture Blato

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato održat će se  16. rujna (srijeda) 2020. godine u velikoj dvorani Doma kulture s početkom u 17:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine;
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Blato za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2020. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Blato;
 7. Prijedlog Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato;
 8. Prijedlog Odluke o visini grobne naknade;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za određivanje naknade troškova za rad vijećnika u Općinskom vijeću Općine Blato;
 11. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje odlagališta otpada Sitnica;
 12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 12916/4  k.o. Blato;
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama UPU-a Bristva-Prigradica-Žukova;
 14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Preuzimanje: Materijali za 22 sjednicu vijeća

Općinsko Vijeće


Ispis