Zgrada Opcine Obavijest

 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato održat će se  26. lipnja (srijeda) 2019. godine u vijećnici Općine Blato s početkom u 18:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Blato;
  3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato iz Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o davanju Reciklažnog dvorišta Blato na upravljanje;
  5. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada;
  6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopuni djelatnosti BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi;
  7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Statuta BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi;
  8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Narodne knjižnice Blato;
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato.

OPĆINSKO VIJEĆE


Ispis