Zgrada Opcine

U vijećnici Općine Blato održana je u četvrtak 29. prosinca 2005. godine sedma po redu sjednica Općinskog vijeća Blato. Nakon što je načelnik podnio Izvješće o radu Općinskog poglavarstva između dviju sjednica Općinskog vijeća, vijećnici su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice Općinskog vijeća te utvrdili dnevni red s jednom točkom: Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2005. godinu.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2005. godinu u visini prihoda od 18.768.800 kuna, čime se temeljni plan proračuna povećava za 17,60%. Najznačajnija promjena Proračuna zabilježena je na porezu i prirezu na dohodak koji se povećava za 21,54%, koji je pokazatelj odraza rasta gospodarske aktivnosti, čime je omogućeno podizanje financijskih potpora svim korisnicima općinskog proračuna, te izdvajanje značajnog iznosa izvornih općinskih prihoda koji se ulaže u kapitalne infrastrukturne projekte.


Ispis