Zgrada Opcine

- Ostavka vijećnika HSS- HNS
- Proračun općine Blato za 2006. godinu
- Izvješće o stanju u prostoru i programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
- Izvješće o XIII Blatskom ljetu

U vijećnici Općine Blato održana je u četvrtak 8. prosinca 2005. godine šesta po redu sjednica Općinskog vijeća Blato. U otvorenim vijećničkim pitanjima vijećnike je zanimala regulacija prometa na području općine Blato, stanje prometnice Blato – Potirna koja je u dosta lošem stanju, a mogla se čuti i inicijativa vijećnika o davanju pune podrške generalu Anti Gotovini u otkrivanju istine o Domovinskom ratu.

Općinsko vijeće prihvatilo je podnošenje ostavke člana HSS-HNS na mjesto vijećnika u Općinskom vijeću, te nakon što je Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Blato utvrdilo kako nema zakonske prepreke za obnašanje dužnosti vijećnika, imenovan je novi vijećnik iz redova te stranke, što su vijećnici jednoglasno prihvatili.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i prijedlog Poglavarstva kojim Proračun Općine Blato za 2006. godinu iznosi 18.905.000 kuna kao i Odluku o izvršavanju Proračuna kojom se propisuje postupak izrade, predlaganja, donošenja i izvršavanja Proračuna.

U sklopu rasprave o Izvješću o stanju u prostoru i programu mjera za unapređenje stanja u prostoru koje su vijećnici također jednoglasno prihvatili, načelnik Općine Blato detaljno je izvijestio Općinsko vijeće kao i javnost Blata o postupku usklađenja Prostornog plana Općine Blato sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja. Izvješće o stanju u prostoru i program mjera dokument je kojeg su dužne donijeti sve jedinice lokalne samouprave za četverogodišnje razdoblje, a isti služi kao temelj za utvrđivanje svih potreba u domeni prostornog uređenja u cilju rješavanja postojećih problema i osiguranja podloge za optimalni razvitak prostora.

Posljednja točka dnevnog reda bilo je Izvješće o XIII Blatskom ljetu. Vijećnici su podržali Izvješće, te pohvalili raznovrsnost kulturnih priredaba koje su se održavale tijekom ljeta. Vijećnici su raspravljali i o Financijskom izvješću iz kojeg je vidljivo kako se rashodi Blatskog ljeta u najvećoj mjeri odnose na dvije, u organizacijskom smislu najzahtjevnije priredbe, Festival klapa Županije Dubrovačko neretvanske i organizacija «Dana smiha», koje ovog ljeta zbog nepovoljnih vremenskih prilika nisu mogle biti održane u kamenom ambijentu blatske Plokate, već u dvorani Doma kulture što je rezultiralo manji broj posjetitelja. Što se tiče strukture prihoda najveći udio u ukupnim prihodima imaju prihodi od sponzorstva i to 43%, prihodi od prodaje ulaznica 20%, dok ostali prihodi koji se uglavnom odnose na sredstva ministarstava i Županije odobrena temeljem prijave na programe Javnih potreba u kulturi i koja su značajno pripomogli u realizaciji Blatskog ljeta iznose 37% Istaknuto je kako su odlukom Poglavarstva svi blatski osnovci i članovi sportskih i kulturnih udruga dobili besplatne ulaznice, dok su blatski srednjoškolci i studenti imali popust pri kupnji karata od 50%, što je također utjecalo na smanjenje prihoda. Istaknuto je također kako bi se udio sponzorstva u ukupnim prihodima trebao povećati, prvenstveno od onih uslužnih djelatnosti, kako su to istaknuli blatski vijećnici, koji od Blatskog ljeta imaju i najviše koristi.

Na kraju je upućena zahvala svim amaterima koji svojim angažmanom obogaćuju kulturni život Blata, kako tijekom Blatskog ljeta tako i tijekom cijele godine.


Ispis