Zgrada Opcine

4. sjednica Općinskog vijeća – 27. kolovoza 2009. godine

1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun, financije i gospodarstvo;
2. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti;
3. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za međuopćinsku, međunarodnu i suradnju s iseljenicima;
5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis birača;
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Nalaza Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Blato za 2008. godinu;
7. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Blato;
8. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Blato u 2009. godini;
9. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato.

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gosp. Želimira Bosnića, održalo je 27. kolovoza 2009. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 4. sjednicu.

Općinsko je vijeće jednoglasno prihvatilo prijedloge odluka o osnivanju i imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća. Tako su u Odbor za proračun, financije i gospodarstvo imenovani: Jerko Andrijić za predsjednika, Ante Šeparović i Antun Petković za članove iz reda vijećnika, te vanjski članovi Katija Favro i Matko Šulenta. U Odbor za društvene djelatnosti imenovani su: Teo Šeparović za predsjednika, Branko Bačić i Majski Mašković za članove iz reda vijećnika, te vanjski članovi Marija Jerebić i Ivan Bačić. U Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenovani su: Danko Mirošević za predsjednika, Katarina Surjan i Ivan Telenta za članove iz reda vijećnika, te vanjski članovi Toni Farac i Nikola Prižmić. U Odbor za međuopćinsku, međunarodnu i suradnju s iseljenicima imenovani su: Antun Žanetić za predsjednika, Ante Milat i Željko Andrijić za članove iz reda vijećnika, te vanjski članovi Edi Bosnić i Ana Mašković. U Povjerenstvo za popis birača imenovani su: Želimir Bosnić za predsjednika, Danko Mirošević za zamjenika predsjednika, Antun Žanetić i Željko Andrijić za članove, te Ante Milat i Želimir Franulović za zamjenike članova.
U nastavku sjednice Općinsko vijeće raspravljalo je po Nalazu Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Blato za 2008. godinu. Revizija je obavljena u razdoblju od 25. svibnja do 08. srpnja 2009. godine od strane ovlaštenih državnih revizora Ane Lale i Stane Čokljat. Temeljem revizijskog Nalaza utvrđeno je da je financijsko poslovanja Općine Blato u potpunosti u skladu s zakonskom regulativom i nije uočena niti jedna primjedba uz mišljenje revizije da bi bilo poželjno da Općina Blato u potpunosti zaštiti imovinu koja se financira iz kapitalnih donacija preko komunalnog poduzeća Eko d.o.o., što je Općinska uprava i prihvatila. Nalaz Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Blato za 2008. godinu Općinsko vijeće prihvatilo je jednoglasno.
Također, Općinsko vijeće prihvatilo je Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Blato i Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Blato u 2009. godini čijim donošenjem se omogućuje kvalitetna priprema protupožarne sezone. Prihvaćeno je i Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato u kojem je jedina izmjena da je za načelnika Stožera imenovan Tonči Padovan zamjenik načelnika Općine Blato, umjesto Antuna Žanetića koji je kao zamjenik načelnika Općine Blato u prošlom mandatu bio i načelnik Stožera Zaštite i spašavanja Općine Blato.


Ispis