Zgrada Opcine Obavijest

4. sjednica Općinskog vijeća Blato održati će se  27. kolovoza (četvrtak) 2009. godine u vijećnici Općine Blato s početkom u 19. 00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun, financije i gospodarstvo;
2. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti;
3. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za međuopćinsku, međunarodnu i suradnju s iseljenicima;
5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis birača;
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Nalaza Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Blato za 2008. godinu;
7. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Blato;
8. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Blato u 2009. godini;
9. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato.

OPĆINSKO VIJEĆE


Ispis